Carambola (Starfruit)

Carambola (Starfruit)

Ceramic | 12" x 12" x 12" | 2015

Detail

Detail

Detail

  • mailicon.png
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon