Cucurbita Maxima (Pumpkin)

Cucurbita Maxima (Pumpkin)

Ceramic | 14" x 14" x 4" | 2015

Cucurbita Maxima (Pumpkin)

Cucurbita Maxima (Pumpkin)

Detail

  • mailicon.png
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon